Hem

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA!

INTEGRATION OCH ARBETE ÄR LEDSTJÄRNOR FÖR KOOPERATIVET
KUNSKAPSUTVECKLING I NORDEN.

De som erbjuds vägledning av oss är främst utrikesfödda, men även nysvenskar som hamnat i utanförskap på grund av lång arbetslöshet eller andra skäl. Nyanlända är vår stora nisch. Som samarbetspartner till arbetsförmedlingen sysslar vi med jobbcoachning, introduktion för nyanlända (LOTS), sysselsättning för människor inom jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3 och integration/boende för ensamkommande flyktingbarn. Vår verksamhet finns på tre orter, Rinkeby, Örebro och Kisa.

Alla behöver en meningsfull sysselsättning och möjlighet till egenförsörjning. Kunskapsutveckling i Norden vill verka för att fler ser fördelarna med att gå samman i sociala företag och som leverantör av städtjänster ger vi människor möjlighet att testa den formen av kooperativ verksamhet. Tanken är att steg för steg utöka valmöjligheterna genom t.ex Hemtjänst och Secondhandbutik.

Samhällsintegration
Garanterad utveckling
Möjlighet till arbete
Bransch och inriktning
Mål och visioner

Comments are closed.